تا کی "بد و بدتر " کنیم؟

چند روز پیش جلسه جبهه پایداری بود، دبیر این جبهه مطالب جالب و به جایی رو مطرح کرد که سدید نیوز گزارشش رو زده بود.( اینجا )

خودم استفاده کردم،گفتم اینجا هم بذارم...

یه سوال....

با این وضعی که کاندیداهای استان و اهواز دارند چه کار باید کرد؟

تا کی "بد و بدتر " کنیم؟

تا کی "دفع افسد به فاسد" و از این حرف ها....

تا جائیکه بررسی کردم کسی از کاندیداها حرف جدید و طرح نویی برای درانداختن نداره...

فکر می کنم بهتر باشه ، خیلی این داستان ها و از جمله کاندیداها رو زیادی جدی نگیریم ، روزهای آخر مشخص میشه باید به کی رای داد تا هم واجبمون ادا بشه و هم وجدان درد نگیریم ...

بعضی از کاندیدا ها انصافا آدم های سالمی اند، اما ...

 

بعد التحریر:

1) وضع بقیه شهر ها هم بهتر نیست

2) خیلی هم نباید نا امید بود

/ 0 نظر / 58 بازدید